Tablice Unijne

img

Nasze możliwości w produkcji tablic reklamowych i informacyjnych są wręcz nieograniczone, dlatego jesteśmy świetnymi wykonawcami tablic informujących o unijnym wsparciu projektu.

Tablice Unijne

Nasze możliwości w produkcji tablic reklamowych i informacyjnych są wręcz nieograniczone, dlatego jesteśmy świetnymi wykonawcami tablic informujących o unijnym wsparciu projektu. Wykonujemy tablice unijne wolnostojące, naścienne, małe tabliczki, a także naklejki na urządzenia. Mamy spore doświadczenie w realizacji tego typu elementów informacyjnych, działaliśmy dla wielu firm, instytucji i jednostek samorządowych.

W swoim wieloletnim doświadczeniu wykonaliśmy szereg projektów tablic zewnętrznych (wolnostojących oraz montowanych na ścianach budynku), jak i tablic o przeznaczeniu ekspozycyjnym wewnętrznym.

W zależności od przeznaczenia oraz materiału wykonania tablic nadruk jest wykonywany techniką solwentową lub też z zastosowaniem nadruku UV, a w przypadku tablic zewnętrznych powierzchnia tablicy jest pokrywana laminatem zabezpieczającym przed działaniem warunków atmosferycznych, czy dewastacją.

W przypadku tablic naściennych możliwe jest zastosowanie różnych metod zaczepu: od dysonansów, wkrętów poprzez oklejenia, a kończąc na zawieszeniu tablic na zaczepach. W przypadku tablic zewnętrznych oferujemy konstrukcje stalowe, z blachy nierdzewnej czy aluminiowej.

Tablice unijne muszą być tworzone ściśle według wytycznych związanych z konkretnymi programami operacyjnymi. Są one obowiązkowe i muszą spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

Zastosowanie tablic UE:

Tablice pamiątkowe, informacyjne umieszcza się w widocznym punkcie, w miejscu realizacji projektu. Do najbardziej widocznych zalicza się m. in. bramy wjazdowe, wejścia do budynków, parkingi, stacje kolejowe.

  • budowa lub modernizacja całych budynków – tablice umieszcza się na zewnątrz obiektu, przy głównym wejściu,
  • modernizacja części budynku, konkretnego pomieszczenia – tablice umieszcza się w części, której dotyczył projekt,
  • budynki, miejsca objęte ochroną konserwatorską – tablica powinna znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie,
  • budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na obszarze kilku gmin – tablica powinna zostać umieszczona w każdej gminie uczestniczącej w realizacji projektu,
  • projekty liniowe – tablice powinny znaleźć się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które przecina,
  • projekty rozproszone oraz sieciowe – tablica powinna znajdować się w wybranych miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych przed siedzibą beneficjenta projektu